Nederlandse diploma's

Studiebewijzen uit het voortgezet onderwijs, uitgezonderd het middelbaar beroepsonderwijs (vmbo, mavo, vbo, havo en vwo)

Nederlands studiebewijs

erkend als

voorwaarden

Diploma vwo

Diploma secundair onderwijs – algemeen secundair onderwijs

 

Diploma havo

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - algemeen secundair onderwijs

 

Diploma vmbo - basisberoepsgerichte leerweg

Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs (+ 1e leerjaar van de 2e graad BSO)

 

Diploma vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

 

Diploma vmbo - theoretische leerweg

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

 

Diploma vmbo - gemengde leerweg

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

 

Diploma mavo

Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs (+ 1e leerjaar van de 2e graad ASO)

 

Diploma vbo
A-programma

Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs (+ 1e leerjaar van de 2e graad BSO)

 • Minimaal 3 vakken A-programma

Diploma vbo
B-programma

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

 • Minimaal 3 vakken B-programma

Diploma vbo
C-programma

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

 • Minimaal 3 vakken C-programma

Diploma vbo 
D-programma

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

 • Minimaal 3 vakken D-programma

Diploma lbo
A-programma

 

Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs (+ 1e leerjaar van de 2e graad BSO)

 • Minimaal 3 vakken A-programma

Diploma lbo
B-programma

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

 • Minimaal 3 vakken B-programma

Diploma lbo

C-programma

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

 • Minimaal 3 vakken C-programma

Diploma lbo

D-programma

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs - beroepssecundair onderwijs

 • Minimaal 3 vakken D-programma

 

Raadpleeg de wetgeving.

 


 

Bachelors en Masters

De automatische erkenning is van toepassing op de volgende Nederlandse studiebewijzen behaald aan een erkende onderwijsinstelling:

 • Nederlandse bachelors: zijn in Vlaanderen automatisch erkend als niveaugelijkwaardig met een Vlaamse bachelor.
   
 • Nederlandse masters: zijn in Vlaanderen automatisch erkend als niveaugelijkwaardig met een Vlaamse master.
   
 • Getuigschrift hoger beroepsonderwijs met studieduur van 4 jaar met recht tot het voeren van de titel baccalaureus (bc.) of ingenieur (Ing.): in Nederland worden deze studiebewijzen wettelijk gelijkgeschakeld met het niveau van bachelor. Op basis hiervan worden deze studiebewijzen in Vlaanderen automatisch erkend als niveaugelijkwaardig met een Vlaamse bachelor.
   
 • Opleidingen uit het Wetenschappelijk Onderwijs (Doctoraal examen, BUL) met recht tot het voeren van de titel doctorandus (drs.), ingenieur (Ir.) of meester (mr.): in Nederland worden deze studiebewijzen wettelijk gelijkgeschakeld met het niveau van master. Op basis hiervan worden deze studiebewijzen in Vlaanderen automatisch erkend als niveaugelijkwaardig met een Vlaamse master.

Deze automatische erkenning spreekt zich alleen uit over de niveau-erkenning van deze studiebewijzen.  Als een erkenning met een specifiek Vlaams studiebewijs vereist is, moet je een erkenningsprocedure opstarten bij NARIC.

Raadpleeg de wetgeving (Art. 9. § 4.)

 

Hoe ga je na of een Nederlandse bachelor of master werd uitgereikt na een erkende opleiding?

Er zijn enkele online databanken die alle erkende en geaccrediteerde Nederlandse bachelors en masters vermelden:

 • Croho:
  via historisch zoeken => datum van afstuderen ingeven
  => vanaf 1 september 1996
   
 • NVAO:
  via uitgebreid zoeken => academiejaar waarin diplomahouder afstudeerde ingeven:
  => vanaf academiejaar 2005/2006

   

 

Doctoraten

Doctoraten, uitgereikt door een erkende Nederlandse universiteit, zijn in Vlaanderen automatisch erkend als niveaugelijkwaardig met een Vlaams doctoraat.

Deze automatische erkenning spreekt zich alleen uit over de niveau-erkenning van deze studiebewijzen. Als een erkenning met een specifiek Vlaams studiebewijs vereist is, moet je een erkenningsprocedure opstarten bij NARIC.

Raadpleeg de wetgeving (Art. 3.).