Lijst met professionele erkenningen

Waar kan je terecht voor een professionele erkenning?

 

Beroep

Instantie
Accountant Instituut van Accountants en Belastingconsulenten
Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel
Advocaat Orde van Vlaamse Balies
Staatsbladstraat 8
1000 Brussel
Apotheker Agentschap Zorg en Gezondheid

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel

Apotheker Orde der Apothekers
Henri Jasparlaan 94
1060 Brussel
Architect Nationale Raad van de Orde van Architecten
Livornostraat 160 bus 2
1000 Brussel
Arts (en specialisatie) Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Audioloog Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Bandagist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Bedrijfsjurist Instituut voor bedrijfsjuristen
Stuiversstraat 8
1000 Brussel
Bedrijfsrevisor Instituut voor bedrijfsrevisoren (inschrijven via e-loket)
Begeleider in de kinderopvang

Kind en gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Belastingsconsulent Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel
Bewakings- en beveilingspersoneel FOD Binnenlandse Zaken
Boekhouder-fiscalist Beroepsinstituut van erkende boekhouders fiscalisten
Legrandlaan 45
1050 Brussel
Brandweer

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Civiele bescherming, operationeel medewerker, technisch assistent

FOD Binnenlandse Zaken

Dierenarts Orde der Dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
Diëtist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Effectenmakelaar Erkenningsraad voor Effectenmakelaars
Arlonstraat 82
1040 Brussel
Ergotherapeut/fysiotherapeut

Agentschap Zorg en Gezondheid

Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Farmaceutisch-technisch assistent Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Huisarts Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Kinesitherapeut Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Landmeter-expert Griffie van de Federale Raad van Landmeters-Experten
North Gate
4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Leraar Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi)
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Logopedist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Medisch laboratorium technoloog Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Notarist Benoemingscommissies voor het Notariaat
Leuvense weg 48/3
1000 Brussel
Opticien RIZIV
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
Orthesist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Orthoptist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Podoloog Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Privédetective Ministerie van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 Brussel
Prothesist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Psycholoog Psychologencommissie
Kunstlaan 3
1210 Brussel
Reisbureau-uitbater Geen vergunning meer vereist sinds 2014
Rijschoolinstructeur en directeur

Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid – cel rijopleiding en vakbekwaamheid (departement Mobiliteit en Openbare Werken)
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Scheepsgezellen (dek en machine, zeevisserij) Secretariaat Bekwaamheidsbewijzen Binnenvaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tandarts Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Technoloog medische beeldvorming Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Uitvindingsoctrooiengemachtigden Dienst voor de Intellectuele Eigendom
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Vastgoedmakelaar Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16B
1000 Brussel
Verpleegkundige Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Vervoerscommissaris, commissaris-expediteur vervoer FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Ondersteuningscel DG
8e verdieping
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Vervoermakelaar FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Ondersteuningscel DG
8e verdieping
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Vroedvrouw Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Zorgkundige Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Zelfstandig ondernemer in beroepen waarvoor een sectorale beroepsbekwaamheid vereist is Vind alle info over de  beroepsbekwaamheid.