Informatie over de NARIC-procedures voor zorgberoepen

Specifieke erkenning van buitenlandse diploma's verpleegkunde en zorgkundige

Bachelordiploma verpleegkunde:

Een expert geeft advies over de gelijkwaardigheid van je diploma.

 

Diploma’s van een ander niveau:
 

 • Een expertencommissie onderzoekt of je buitenlandse diploma gelijkwaardig is met een Vlaams diploma HBO-verpleegkundige, zorgkundige, verzorgende of logistiek assistent.
   
 • De commissie komt maandelijks samen en bestaat uit experten van Vlaamse onderwijsinstellingen, de dienst beroepsopleiding en de onderwijsinspectie.
   
 • Je kan je dossier persoonlijk toelichten als de aangeleverde documenten onduidelijk of onvolledig zijn.
   
 • De commissie organiseert 2 keer per jaar een competentiegerichte proef. Voor vluchtelingen die weinig informatie over hun opleiding kunnen aanleveren. Of bij vermoeden van fraude.
   
 • De voordelen van de commissie?
   
  • Alle dossiers worden aan dezelfde criteria getoetst. Zo komen er eenduidig gemotiveerde adviezen tot stand.
  • Experten van alle niveaus, van bachelor verpleegkunde tot logistiek assistent, beoordelen de dossiers. Zo kan een dossier tijdens eenzelfde zitting trapsgewijs voor alle niveaus onderzocht worden.
    
 • Als er geen gelijkwaardigheid is met een Vlaams studiebewijs uit de gezondheidszorg kan er ook een niveaugelijkwaardigheid gegeven worden met het niveau van bachelor, hbo5 of secundair onderwijs zonder specifieke afstudeerrichting.
   
 • NARIC spreekt zich niet uit over de toegang tot het beroep. Neem daarvoor contact op met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

naar boven


 

Specifieke erkenning van buitenlandse diploma's geneeskunde

Een expertencommissie onderzoekt je dossier

Een expertencommissie geeft advies over de gelijkwaardigheid van je diploma. Als de commissie geen specifieke gelijkwaardigheid toekent met master in de geneeskunde, onderzoekt ze of er een gelijkwaardigheid met bachelor in de geneeskunde mogelijk is. Een gelijkwaardigheid met de bachelor in de geneeskunde geeft je het recht om je in te schrijven aan een Vlaamse faculteit geneeskunde. Je bent dan ook vrijgesteld van het toelatingsexamen voor artsen als je diploma in je eigen land als een einddiploma geneeskunde beschouwd wordt. Er kan ook een niveaugelijkwaardigheid gegeven worden met het niveau van master of bachelor zonder specifieke afstudeerrichting.

Als de commissie onvoldoende documenten heeft om een beslissing te nemen kan ze je uitnodigen voor een examen waarin gepeild wordt naar de leerresultaten van de Vlaamse masteropleiding geneeskunde.

 

Toegang tot het beroep

NARIC spreekt zich niet uit over de toegang tot het beroep. Neem daarvoor contact op met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

 

Erkenning van een specialisatie

NARIC-Vlaanderen spreekt zich enkel uit over de gelijkwaardigheid met de basisopleiding geneeskunde. Je specialisaties kan je laten erkennen bij de bevoegde erkenningscommissie. Neem daarvoor contact op met de FOD Volksgezondheid.

 

naar boven


 

Specifieke erkenning van buitenlandse diploma’s tandheelkunde

Een expertencommissie onderzoekt je dossier

Een expertencommissie geeft advies over de gelijkwaardigheid van je diploma. Als de commissie geen specifieke gelijkwaardigheid toekent met master in de tandheelkunde, onderzoekt ze of een gelijkwaardigheid met bachelor in de tandheelkunde mogelijk is. Een gelijkwaardigheid met bachelor in de tandheelkunde geeft je het recht om je in te schrijven aan een Vlaamse faculteit tandheelkunde voor de masteropleiding tandheelkunde. Je bent dan ook vrijgesteld van het toelatingsexamen voor tandartsen als je diploma in je eigen land als een einddiploma tandheelkunde beschouwd wordt.

Er kan ook een niveaugelijkwaardigheid gegeven worden met het niveau van master of bachelor zonder specifieke afstudeerrichting.

Als de commissie onvoldoende documenten heeft om een beslissing te nemen kan ze je uitnodigen voor een examen waarin gepeild wordt naar de leerresultaten van de Vlaamse masteropleiding in de tandheelkunde.

 

Toegang tot het beroep

NARIC spreekt zich niet uit over de toegang tot het beroep. Neem daarvoor contact op met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

naar boven


 

Opgelet!

Vul de docx bestandFiche gezondheidszorg (131 kB) in en voeg ze toe aan je dossier.