Erkenning aanvragen bij NARIC of andere instantie?


Je wil verder studeren aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen

Neem rechtstreeks contact op met de onderwijsinstelling van je keuze. Je hebt geen erkenning nodig van NARIC.

naar boven


Je wil een gereglementeerd beroep uitoefenen met een diploma behaald binnen de EER

Heb je een diploma behaald in de Europese Economische Ruimte (EER) en heb je hiermee in je thuisland toegang tot een gereglementeerd beroep? Dan kan je in veel gevallen rechtstreeks de toegang tot het beroep aanvragen bij de bevoegde instanties via een professionele erkenning. Je moet dan geen erkenningsprocedure opstarten bij NARIC.

Een gereglementeerd of beschermd beroep is een beroep waarvan de toegang of de uitoefening wettelijk bepaald is. Voor deze beroepen bepaalt de wet dat je over een bepaald diploma moet beschikken om het beroep uit te oefenen. Zo zijn bijvoorbeeld de beroepen van arts, verantwoordelijk algemene ziekenverpleger, verloskundige, apotheker, dierenarts en tandheelkundige in alle lidstaten van de EER en Zwitserland gereglementeerd.

Bij een professionele erkenning wordt nagegaan of een Europese richtlijn voor toegang tot gereglementeerde beroepen van toepassing is op een buitenlands diploma. Als de Europese richtlijn van toepassing is, krijg toestemming om het beroep uit te oefenen.

Om in aanmerking te komen voor de toepassing van Europese richtlijn 2013/55/EU moet je voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je hebt je diploma behaald binnen de EER.
 • Je diploma geeft toegang tot een gereglementeerd beroep in je land van herkomst.
 • Je hebt de nationaliteit van een land binnen de EER (niet elke bevoegde instantie past deze voorwaarde toe).
 • Het beroep is een gereglementeerd beroep in België.
   

 

Op deze voorwaarden zijn een aantal uitzonderingen:

Je voldoet wel aan de nationaliteitsvoorwaarde als:

 • Je familie bent van iemand met een EER-nationaliteit die zijn of haar recht op vrij verkeer van personen uitoefent.
 • Je in het bezit bent van een blue card.
 • Je de Zwitserse nationaliteit hebt.
 • Je een vluchteling bent en je diploma binnen de EER hebt behaald.
 • Je een dubbele nationaliteit hebt waarvan minstens één van de nationaliteiten een EER-nationaliteit is.

Je voldoet wel aan de voorwaarde in verband met het land van het diploma als:

 • Je het diploma behaalde buiten de EER, maar het diploma werd erkend in een ander EER-land en je oefende het gereglementeerde beroep minimaal drie jaar uit in dat EER-land.
   

 

Voldoe je aan deze voorwaarden?

Neem contact op met de bevoegde instantie voor jouw beroep. Je vraagt daar de professionele erkenning aan. Elke instantie heeft een eigen procedure.

 

Voldoe je niet aan deze voorwaarden?

Je kan geen professionele erkenning aanvragen. Je kan wel een erkenning van je diploma aanvragen bij NARIC. Let wel: voor veel gereglementeerde beroepen (bijvoorbeeld: verpleegkundigen, artsen …) moet je na een erkenning van NARIC alsnog toegang tot het beroep vragen bij de bevoegde instantie.

 

Waar kan je terecht voor een professionele erkenning?

Bekijk de lijst met instanties voor een professionele erkenning.

naar boven


Je diploma is automatisch gelijkwaardig met een Vlaams diploma

Enkele buitenlandse diploma’s worden automatisch erkend in Vlaanderen. Voor deze diploma’s moet je geen erkenningsprocedure opstarten bij NARIC want de erkenning ligt vast in een wettekst.

 

Wat moet je doen als je diploma automatisch erkend is?

Je kan met deze erkenning rechtstreeks solliciteren bij werkgevers. Als de werkgever deze automatische erkenning niet kent, verwijs je naar de wettekst. Je vindt de wetteksten hieronder.

 

Welke diploma’s zijn automatisch erkend?

Kies het land waar je je diploma hebt behaald:

naar boven