Een dossier indienen

Hoe dien je een dossier in?

En Français

 1. Vul het aanvraagformulier (docx bestandAanvraagformulier erkenning gelijkwaardigheid buitenlands studiebewijs (939 kB)) volledig in.
 2. Maak een aparte pdf van elk verplicht document
 3. Stuur een e-mail met in bijlage alle pdf-documenten naar naric.attesten@vlaanderen.be

Opgelet

 • Bezorg ons enkel documenten in pdf.
 • Bezorg ons één pdf per document.
 • Geef de pdf de naam van het document.
 • Als een document te groot is om door te mailen in één pdf, verdeel het dan over enkele pdf’s.

Voorbeelden

 • Identiteitsbewijs: voorkant + achterkant in één pdf document
 • Aanvraagformulier: één pdf document
 • Diploma: voorkant + achterkant in één pdf document
 • Transcript/diplomasupplement: één pdf document (meestal 3-4 pagina’s)
 • Thesis: één pdf document
 • Studieprogramma: één pdf document
 • Studieprogramma dat te groot is om door te mailen in één pdf: pdf met studieprogramma deel 1 + pdf met studieprogramma deel 2
 • Bewijzen werkervaring: één pdf document

Aanbevolen software
Je kan documenten scannen met een smartphone en samenvoegen in een pdf via een gratis app.

 • Werk je met een smartphone? Download dan bijvoorbeeld Geniusscan, Camscanner, Microsoft Office Lens of Google Drive en maak één PDF bestand per op te laden document
 • Werk je met een PC? Laad je scans op naar je PC en gebruik PDFSAM of een online tool zoals Smallpdf, 2pdf, Topdf,… om de scans samen te voegen tot één PDF bestand per gevraagd document. 

naar boven


Welke documenten heb je nodig?

 

Identiteitsbewijs

Een officieel document met je naam, geboortedatum, pasfoto, …. Het bewijst wie je bent. Het document moet geldig zijn als je jouw erkenning aanvraagt.
Bijvoorbeeld: een Belgische identiteitskaart, een paspoort, een vreemdelingenkaart.
Let op: een attest van immatriculatie (oranje kaart) is geen geldig identiteitsbewijs.
Je hebt dit document nodig om een aanvraag te doen.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits? Voeg dan het originele document en een beëdigde (officiële) vertaling toe in het Nederlands, Frans, Engels, of Duits.

Relevante werkervaring

Een officieel document dat jouw relevante werkervaring bewijst. In dit document staan de naam en de locatie van de werkgever, wanneer je werkte en welke taken je deed. De werkgever moet het document opstellen en ondertekenen.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits? Vertaal het dan in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Voeg het originele document en die vertaling toe.

Heb je dit document niet? Dan kunnen we geen rekening houden met jouw werkervaring

Werken in Vlaanderen of Brussel

Een bewijs dat je aan het werk kan in Vlaanderen of Brussel. Bewijs dit met één van de volgende documenten:

 • Een gedateerd attest van jouw huidige werkgever dat aantoont dat je momenteel in Vlaanderen of Brussel aan het werk bent, met vermelding van de volgende informatie:

  • Reden waarom de erkenningsbeslissing  noodzakelijk is voor verderzetting van de tewerkstelling bij deze werkgever;
  • Gegevens werkgever: naam, adres van de maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer, omschrijving activiteiten, telefoonnummer of e-mailadres;
  • Je huidige functie binnen dat bedrijf / bij die werkgever.
  • Voeg een kopie van jouw huidige arbeidsovereenkomst toe aan dit attest.
 • Een gedateerd attest van jouw toekomstige werkgever in Vlaanderen of Brussel waarin deze op eer verklaart dat je er tewerkgesteld kan worden zodra jouw diploma erkend is in Vlaanderen en je voldoet aan de selectiecriteria. Deze brief dient de volgende informatie te bevatten:
  • Reden waarom de erkenningsbeslissing noodzakelijk is voor de uitoefening van de beoogde functie.
  • Gegevens toekomstige werkgever: naam, adres van de maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer, omschrijving activiteiten, telefoonnummer of e-mailadres;
  • Uw toekomstige functie binnen dat bedrijf / bij die werkgever;
  • Datum van mogelijke ingang van de arbeidsovereenkomst, rekening houdend met de doorlooptijd van de procedure bij NARIC-Vlaanderen;
  • Duur van de toekomstige arbeidsovereenkomst.
 • Een recent bewijs van inschrijving bij de VDAB of ACTIRIS. Dit bewijs mag maximum twee maanden oud zijn.

Extra relevante documenten

Andere officiële documenten die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van je diploma.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?

Vertaal het dan in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Voeg het originele document en die vertaling toe.

Diploma

Het officiële document dat bewijst dat je geslaagd bent voor jouw opleiding. Heb je jouw officiële diploma nog niet gekregen? Gebruik dan een voorlopig certificaat.

Je hebt dit document nodig om een aanvraag te doen.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?
Voeg dan het originele document en een beëdigde vertaling toe in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Dit document moet vertaald zijn door een vertaler die bij een Belgische rechtbank de eed heeft afgelegd. Op de website van NARIC vind je de eisen voor de vertaling. Bezorg die aan je vertaler. Voldoet de vertaling niet aan die eisen? Dan moet je de vertaling laten aanpassen.

Diplomasupplement  

Een lijst van alle vakken die je volgde, en je resultaten voor die vakken. In andere talen heet deze lijst: transcript, relevé de notes, zeugnis. Deze lijst krijg je meestal samen met jouw diploma.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?
Voeg dan het originele document en een beëdigde vertaling toe in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Dit document moet vertaald zijn door een beëdigd is bij een Belgische rechtbank.

Leerresultaten

Een lijst van jouw kennis en vaardigheden op het einde van je studie. Je kan de lijst opvragen bij je school of universiteit. Een andere naam voor deze lijst is 'learning outcomes'. Soms staat deze lijst op het diplomasupplement.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?
Vertaal het dan in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Voeg het originele document en die vertaling toe.

Studieprogramma

Een officieel document met een gedetailleerde beschrijving van elk vak dat je volgde tijdens jouw opleiding. Het heeft vaak meer dan 10 pagina's. Je kan het opvragen bij jouw school of universiteit.
Let op: Je hebt het studieprogramma nodig van de periode dat jij studeerde.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?
Vat de tekst dan samen in 5 tot 10 regels per studievak. Schrijf die samenvatting in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Voeg die samenvatting toe.

Heb je dit document niet? Voeg dan een brief toe van jouw school of universiteit. Daarin staat dat er geen studieprogramma is, of dat je het niet meer kan krijgen. Is dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits? Voeg dan het originele document en een beëdigde (officiële) vertaling toe in het Nederlands, Frans, Engels, of Duits.

Scriptie

De scriptie of thesis is het wetenschappelijk eindwerk dat je hebt geschreven tijdens je opleiding. Heb je geen thesis gemaakt? Je mag je wetenschappelijke vaardigheden ook aantonen met papers of artikels.
Heb je een master-diploma? Dan heb je jouw scriptie of thesis nodig om je diploma te laten erkennen in Vlaanderen. Met je scriptie toon je aan dat je wetenschappelijke vaardigheden hebt.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?
Vertaal het dan in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. De vertaling is minimum 5 tot 10 pagina's lang (zonder de bibliografie). In die vertaling staat:

 • de inhoudstafel of de index
 • de onderzoeksvraag
 • informatie over de methodologie
 • informatie over het literatuuronderzoek
 • informatie over het eigen onderzoek
 • de (deel)conclusies


Schreef je jouw scriptie of thesis niet in het Latijns schrift? Zet dan ook de bibliografie om in Latijns schrift.

Publicatielijst

Een lijst van je publicaties, zoals essays, papers, wetenschappelijke artikels of werkstukken.
Je hebt dit document nodig om een aanvraag te doen.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?
Schrijf dit document in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Stagebewijs

Een officieel bewijs dat je stage hebt gedaan tijdens je opleiding. In het document staat waar en wanneer je stage deed, en welke taken je had. Een evaluatie van de stage is nuttig, maar niet verplicht. Het stagebedrijf of je school of universiteit moet het stagebewijs opstellen en ondertekenen.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?
Vertaal het dan in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Voeg het originele document en die vertaling toe.

Verklaring afwijkende naam op diploma

Jouw naam op het diploma is anders dan de naam op jouw identiteitsbewijs.
Je moet aantonen waarom dat zo is met een officieel document. Bijvoorbeeld met een huwelijksakte, scheidingsakte, bewijs van geslachtsverandering.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?
Voeg dan het originele document en een beëdigde (officiële) vertaling toe in het Nederlands, Frans, Engels, of Duits.

Bewijs aanvullende opleiding

Een officieel document dat bewijst dat je een aanvullende of extra opleiding volgde. Heb je dat niet? Dan kunnen we geen rekening houden met jouw aanvullende opleiding.
Bijvoorbeeld een diploma, studiebewijs, attest van die opleiding.

Is dit document niet in het Nederlands, Afrikaans, Frans, Engels of Duits?
Vertaal het dan in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.
Voeg het originele document en die vertaling toe.

Portfolio

Het portfolio is een verzameling van het werk dat je tijdens en na jouw opleiding maakte. Bijvoorbeeld foto's, tekeningen, plannen, beschrijvingen.

Vat de tekst dan samen in het Nederlands, Frans, Engels of Duits. Voeg het originele document en die samenvatting toe.

Motivatiebrief (verplicht voor artsen)

In de motivatiebrief noteer je waarom je de erkenning van jouw buitenlandse diploma van geneeskunde aanvraagt bij NARIC-Vlaanderen. De experten die jouw diploma beoordelen, lezen jouw motivatiebrief.

Schrijf dit document in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Doorverwijzing van instelling

Een brief of e-mail waarin de universiteit of hogeschool vraagt om jouw diploma te laten erkennen door NARIC-Vlaanderen.

naar boven


Moet je originele documenten bezorgen?

Nee, kopieën of scans van je documenten zijn voldoende. Als je originele documenten nodig zijn voor een authenticiteitscontrole, zal NARIC je contacteren.

naar boven


Moeten deze documenten gelegaliseerd zijn?

Nee. Je documenten moeten geen apostille of een andere vorm van legalisatie bevatten.

naar boven


Moet je voor alle behaalde diploma’s documenten bezorgen?

Je voegt alle documenten toe voor het diploma waarvoor je een erkenning aanvraagt.

Als je een erkenning aanvraagt van een diploma secundair onderwijs, kan het relevant zijn om een diploma of een bewijs van slagen van een opleiding hoger onderwijs voor te leggen als bijkomende informatie.

Als je een erkenning aanvraagt voor een hoger onderwijsdiploma dat volgt op een ander hoger onderwijsdiploma (master, tweede cyclus…), voeg je ook alle vereiste documenten voor de voorgaande hoger onderwijsdiploma’s aan je dossier toe.

Als je een erkenning aanvraagt voor een doctoraat (PhD), voeg je ook alle vereiste documenten toe voor het diploma dat je toegang verschafte tot het doctoraat.

naar boven


Wat als je een document niet (meer) kan verkrijgen?

Als de onderwijsinstelling een document niet meer kan bezorgen, moet de instelling dat schriftelijk bevestigen.

Als dit document niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld, voeg dan ook een kopie van een beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Engels of Duits toe aan je aanvraag.

naar boven

Door het hoge aantal aanvragen en een beperkte capaciteit is het momenteel niet mogelijk om alle erkenningsaanvragen tijdig te verwerken. De wachttijd tussen de ontvangst van je aanvraag en de effectieve opstart van de behandeling is momenteel ongeveer één maand. Gelieve in tussentijd geen contact op te nemen met NARIC-Vlaanderen om de status van je aanvraag na te gaan. Je dossier is wellicht nog niet in behandeling.

 • Zorg ervoor dat je dossier volledig is wanneer je het indient zodat er geen tijd verloren gaat zodra je aanvraag behandeld kan worden.
 • Volg nauwgezet de instructies over hoe je je documenten op de juiste manier bezorgt.
 • Je kan altijd de status van je dossier online raadplegen.