De beslissing van NARIC-Vlaanderen

Als je diploma door NARIC als gelijkwaardig werd erkend, heb je dezelfde rechten als een houder van het Vlaamse diploma dat op de beslissing staat vermeld. De beslissing van NARIC is een wettelijk bindend ministerieel besluit. Dit besluit is enkel geldig wanneer het samen met het originele buitenlandse studiebewijs wordt voorgelegd.

Heb je de gevraagde erkenning niet gekregen? Dan heb je verschillende mogelijkheden:

Je kan het gewenste diploma toch behalen door een bijkomende opleiding te volgen

Surf naar onderwijskiezer.be. Daar kan je nagaan welke opleidingen er in Vlaanderen bestaan en bij welke instellingen je terecht kan.

Denk je dat je dat je recht hebt op vrijstellingen op basis van de competenties die je hebt verworven? Neem dan contact op met de hogeschool of universiteit waar je je opleiding wenst te volgen. Op basis van je ervaring, je buitenlandse kwalificatie of andere kwalificaties kan je vrijstellingen krijgen voor opleidingsonderdelen.

naar boven


Je kan de erkenning van je diploma op een lager niveau aanvragen

Dien binnen een termijn van 6 maanden een nieuwe aanvraag in voor de erkenning van hetzelfde studiebewijs op een lager niveau. In de meeste gevallen doet NARIC dit automatisch. Als dat niet het geval is verneem je dit op je beslissingsbrief. De erkenning van hetzelfde studiebewijs op een lager niveau kan eenvoudig door contact op te nemen met je dossierbehandelaar. Je moet dan niet opnieuw betalen.

naar boven


Je hebt aanvullende documenten die de motivering van de beslissing weerleggen

Vraag een herziening van de beslissing aan. Je doet dit binnen 6 maanden nadat je de brief met de beslissing van NARIC hebt ontvangen. Neem schriftelijk contact op met je dossierbehandelaar.

naar boven


Je denkt dat er een materiele vergissing is gebeurd bij de behandeling van je dossier

Bijvoorbeeld een foute (diploma) naam op het besluit, stukken die over het hoofd werden gezien…

Dien een verzoek tot heroverweging in bij NARIC. Je doet dit binnen 30 dagen nadat je de brief met de beslissing van NARIC hebt ontvangen. Stuur een aangetekende brief naar:

NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

naar boven


Je bent het niet eens met de motivering van de beslissing

Stel een beroep in. Het niveau van je diploma bepaalt waar je een beroep kunt indienen:

Diploma hoger onderwijs (hbo-5, bachelor, master of doctoraat)

Stuur een aangetekende brief naar de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen én naar NARIC. Je doet dit binnen 30 dagen nadat je de brief met de beslissing van NARIC hebt ontvangen. Je verzoekschrift moet door jezelf of door een advocaat ondertekend worden.

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen NARIC-Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel 1210 Brussel

 

Diploma secundair onderwijs of volwassenenonderwijs

Stuur een aangetekende brief naar de Raad van State én een kopie naar NARIC. Je doet dit binnen 60 dagen nadat je de brief met de beslissing van NARIC hebt ontvangen. Je verzoekschrift moet door jezelf of door een advocaat ondertekend worden.

Raad van State NARIC-Vlaanderen
Wetenschapsstraat 33 Hendrik Consciencegebouw
1040 Brussel Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel

naar boven