Attest voor erkenning van Vlaams diploma in buitenland

Als je je Vlaams diploma wil laten erkennen in het buitenland neem je contact op met het NARIC-centrum van dat land. Daar krijg je alle informatie over de procedure die je moet volgen. De adressen vind je op de website van ENIC-NARIC.

Als je in het buitenland informatie moet verlenen over het diploma dat je in Vlaanderen hebt behaald, maak je gebruik van het diplomasupplement en een attest van NARIC-Vlaanderen.

Diplomasupplement

Een document dat in het Nederlands (op vraag in het Engels) afgeleverd wordt bij elk diploma uitgereikt door een Vlaamse universiteit of hogeschool. Dit document beantwoordt aan een Europees format en bevat informatie over de opleiding (stages, thesis, studieomvang, studie-ervaring in het buitenland tijdens de opleiding…) en over het Vlaamse systeem van hoger onderwijs.

Het diplomasupplement kan alleen afgeleverd worden door de instelling die het diploma uitreikt.

Attest van NARIC-Vlaanderen

Een attest in het Nederlands of Engels afgeleverd dat bevestigt dat je diploma:

  • Erkend is in Vlaanderen.

  • Uitgereikt werd door een in Vlaanderen erkende instelling voor secundair onderwijs, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs.

NARIC maakt geen attesten op voor houders van Vlaamse pedagogische diploma’s die in het buitenland willen lesgeven met vermelding van hun lesbevoegdheid. Sinds 1 maart 2017 kan je hiervoor terecht bij AgODi.

 


Hoe vraag je een attest aan?

Bezorg NARIC een kopie van je Vlaamse diploma, diplomasupplement en je identiteitskaart (of je rijksregisternummer). Als je geen Belgisch rijksregisternummer hebt, bezorg ons dan je huidige adresgegevens.

Geef aan of je het attest in het Nederlands of het Engels wilt ontvangen. Stuur je aanvraag via e-mail naar naric.attesten@vlaanderen.be Deze dienst is gratis.