Professional recognition

Where can I apply for professional recognition?

 

Profession

Authority
Accountant Instituut van Accountants en Belastingconsulenten
Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel
Lawyer Orde van Vlaamse Balies
Staatsbladstraat 8
1000 Brussel
Pharmacist FOD Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Gezondheidszorg -Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Pharmacist Orde der Apothekers
Henri Jasparlaan 94
1060 Brussel
Architect Nationale Raad van de Orde van Architecten
Livornostraat 160 bus 2
1000 Brussel
Doctor of medicine (and specialist) Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Audiologist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Orthopaedic technician Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Corporate lawyer Instituut voor bedrijfsjuristen
Stuiversstraat 8
1000 Brussel
Company auditor Instituut voor bedrijfsrevisoren (inschrijven via e-loket)
Tax advisor Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel
Safety and security staff FOD Binnenlandse Zaken
Accounting professional-tax expert Beroepsinstituut van erkende boekhouders fiscalisten
Legrandlaan 45
1050 Brussel
Fire brigade

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Civil protection, emergency services officer, technical assistant

FOD Binnenlandse Zaken

Veterinary surgeon Orde der Dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
Dietician Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Stockbrocker Erkenningsraad voor Effectenmakelaars
Arlonstraat 82
1040 Brussel
Occupational therapist/physiotherapist

Agentschap Zorg en Gezondheid

Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Pharmaceutical-technical assistant Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
General practitioner Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Physiotherapist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Land surveyor-expert Griffie van de Federale Raad van Landmeters-Experten
North Gate
4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Teacher Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi)
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Speech therapist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Medical laboratory technician Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Notary public Benoemingscommissies voor het Notariaat
Leuvense weg 48/3
1000 Brussel
Optician RIZIV
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
Orthotist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Orthoptist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Podiatrist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Private detective Ministerie van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 Brussel
Prosthetist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Psychologist Psychologencommissie
Kunstlaan 3
1210 Brussel
Travel agency manager Geen vergunning meer vereist sinds 2014
Driving school instructor and manager Federdrive vzw
Z.1. Researchpark 310
1731 Zellik
Seafarers (deck and mechanic, fishing fleet) Secretariaat Bekwaamheidsbewijzen Binnenvaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Dentist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Medical imaging technologist Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Invention patent attorney Dienst voor de Intellectuele Eigendom
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Real estate agent Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16B
1000 Brussel
Nurse Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Carrier, freight forwarder FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Ondersteuningscel DG
8e verdieping
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Freight broker FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Ondersteuningscel DG
8e verdieping
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Midwife Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Healthcare assistant Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel

Self-employed person in professions for which sector-based professional competence is required

Vind alle info over de beroepsbekwaamheid.
Supervisor in childcare Kind en gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel