Erkenning van een lerarendiploma uit de EER

Wil je lesgeven in Vlaanderen en heb je je lerarendiploma behaald in de EER? Dan kan je bij NARIC de professionele erkenning van je lerarendiploma aanvragen. Via deze gratis procedure kan je je onderwijsbevoegdheid uit een ander EER-land overzetten naar Vlaanderen.

Hoe lang duurt het?

NARIC streeft ernaar om je dossier binnen 2 maanden af te handelen. De termijn start als je alle vereiste documenten hebt ingediend. Als je een onvolledig dossier indient, contacteren wij je om de ontbrekende documenten op te vragen.

Hoe vraag je de professionele erkenning aan?

Vraag de professionele erkenning aan via het aanvraagformulier.